PCI Security Standards Council

1. září, 2014

Specializovaný portál pro sebehodnocení (SAQ)

Společnost BELLPRO, s.r.o. spustila speciální webový portál pro vyplňování sebehodnotících dotazníků (SAQ) www.pcidotaznik.cz

Portál je určen pro usnadnění výběru správného typu aktuálního sebehodnotícího dotazníku (SAQ), jako jednoho z nástrojů pro ověření shody s bezpečnostními standardy PCI DSS pro vybrané subjekty, které zpracovávají, přenášejí anebo uchovávají data o držitelích platebních karet v rámci procesu akceptace platebních karet a pro které není stanoveno užití jiného nástroje, nebo pro subjekty, které si chtějí ověřit svůj status v oblasti PCI DSS.


Cílem je zrychlení a usnadnění vyplnění v návaznosti na případně využívaná standardní řešení s minimalizací otázek nutných k zodpovězení s nabídkou odpovědi a výslednou možností tisku v požadované podobě využitím služby komfortního vyplnění.Variantně je možné zvolit přímo vybraný dotazník a ten elektronicky vyplnit pro další využití, ve vybraných případech jsou zobrazovány doplňující informace (vysvětlení požadavků resp. otázek s doplněním testovacích postupů k ověření odpovědi). V případě potřeby jsou generovány potřebné přílohy dotazníku. Součástí je i vygenerování Osvědčení o shodě (AOC). Aplikace umožňuje uložení rozpracované práce a návrat k ní.