PCI Security Standards Council

1. června, 2010

Cardforum 2010

Ve dnech 25.-26.5. proběhla v Karlových Varech mezinárodní konference cardforum.2010. Do programu konference byl zařazen také workshop k oblasti bezpečnostních standardů PCI

Na workshopu vystoupili s příspěvkem zástupci společnosti Bellpro, GPE, Sonet, Wincor-Nixdorf a SBK.
V průběhu workshopu byl shrnut vývoj a současný stav v dané oblasti. Mezinárodní konferenci cardforum každoročně pořádá Sdružení pro bankovní karty.