PCI Security Standards Council

Encryption

Proces konverze informací na formu srozumitelnou pouze držitelům specifického kódovacího klíče. Užití kódování chrání informace mezi procesem kódování a dekódování (opak kódování) před neoprávněným odhalením.