PCI Security Standards Council

Encryption Algorithm

Sekvence matematických instrukcí k transformaci nekódovaného textu nebo dat na kódovaný text nebo data a naopak.