PCI Security Standards Council

Kódovací algoritmus

Sekvence matematických instrukcí k transformaci nekódovaného textu nebo dat na kódovaný text nebo data a naopak.