PCI Security Standards Council

FIPS

Zkratka pro „Federal Information Processing Standards”, (Federální standardy zpracování informací). Standardy jsou veřejně uznávány federální vládou USA a slouží i nevládním organizacím a dodavatelům.