PCI Security Standards Council

Forensics

Též „počítačové, forenzní pátrání.” Protože jde o zabezpečení informací, jedná se zde o aplikaci investigativních nástrojů a analytických technik na shromažďování důkazů z počítačových zdrojů za účelem stanovení příčiny ohrožení dat.