PCI Security Standards Council

GPRS

Zkratka pro „General Packet Radio Service” (Radiová služba základního paketu). Mobilní datová služba pro uživatele GSM mobilních telefonů. Uznávána pro efektivní využívání omezeného frekvenčního pásma. Zvláště vhodná pro zasílání a příjem malých dávek dat jako je elektronická pošta a prohlížení webu.