PCI Security Standards Council

HTTP

Zkratka pro „Hypertext Transfer Protocol” (hypertextový přenosový protokol). Otevřený internetový protokol pro přenos nebo sdílení informací na síti the World Wide Web.