PCI Security Standards Council

HTTPS

Zkratka pro „HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer” (hypertextový přenosový protokol prostřednictvím vrstvy bezpečných vstupů ). Bezpečný HTTP, který poskytuje ověření a kódovanou komunikaci na síti WWW pro účely bezpečnostně citlivých přenosů jako jsou síťová přihlášení. Socket Layer” (hypertextový přenosový protokol prostřednictvím vrstvy bezpečných vstupů ). Bezpečný HTTP, který poskytuje ověření a kódovanou komunikaci na síti WWW pro účely bezpečnostně citlivých přenosů jako jsou síťová přihlášení.