PCI Security Standards Council

IETF

Zkratka pro „Internet Engineering Task Force” (Speciální skupina internetového inženýrství). Velká, otevřená mezinárodní komunita síťových designérů, operátorů, prodejců a výzkumníků zaměřená na vývoj architektury Internetu a jeho hladký chod. IETF nemá žádné formální členství a je otevřena každému zájemci.