PCI Security Standards Council

Information Security

Ochrana informací určená k zajištění utajení, integrity a dostupnosti.