PCI Security Standards Council

Ochrana informací

Ochrana informací určená k zajištění utajení, integrity a dostupnosti.