PCI Security Standards Council

Vstupní filtrace

Metoda filtrování příchozích dat vstupujících do interní sítě přes router tak, aby byly přicházející pakety ověřeny a aby bylo stanoveno, zda skutečně pocházejí ze sítí, k nimž se hlásí.