PCI Security Standards Council

IP Address

Též „adresa internetového protokolu”. Numerický kód, který nezaměnitelně identifikuje konkrétní počítač na Internetu.