PCI Security Standards Council

IPS

Zkratka pro „Intrusion Prevention System” (systém prevence proniknutí). Kromě IDS představuje IPS další krok k blokování pokusu o proniknutí.