PCI Security Standards Council

IPSEC

Zkratka pro „Internet Protocol Security” (Bezpečnost internetového protokolu). Standard pro zajištění IP komunikací kódováním a/nebo autentizací všech IP paketů. IPSEC poskytuje zabezpečení na úrovni sítě.