PCI Security Standards Council

ISO

Spíše známo jako „International Organization for Standardization” (Mezinárodní organizace pro standardizaci). Nevládní organizace tvořená sítí národních standardizačních institucí z více než 150 zemí s jedním členem za každou zemi a ústředním sekretariátem ve švýcarské Ženevě, který systém koordinuje.