PCI Security Standards Council

Key

V kryptografii je kód (klíč) hodnota, která určuje výstup kódovacího algoritmu při transformaci hladkého textu na text kódovaný. Délka kódu obecně určuje obtížnost dekódování textu dané zprávy. Viz Odolná kryptografie.