PCI Security Standards Council

LAN

Zkratka pro „Local Area Network” (lokální síť). Počítačová síť pokrývající malou oblast, často budovu nebo skupinu budov.