PCI Security Standards Council

LDAP

Zkratka pro „Lightweight Direct Access Protocol” (jednoduchý protokol přímého přístupu). Úložiště autentizačních a autorizačních dat používané k dotazování a změnám uživatelských oprávnění a k poskytování přístupových oprávnění k chráněným zdrojům.