PCI Security Standards Council

MAC

Zkratka pro „Message Authentication Code” (kód ověření zprávy). V kryptografii jde o malý úsek informace užívaný k ověření zprávy. Viz Odolná kryptografie.