PCI Security Standards Council

MAC Address

Zkratka pro „Media Authentication Control Address” (adresa kontroly oprávnění médií). Jedinečná identifikační hodnota určená výrobci pro síťové adaptéry a karty síťových rozhraní.