PCI Security Standards Council

Hlavní počítač

Počítač určený k práci s mimořádně velkými objemy datových vstupů a výstupů a k mimořádně výkonným výpočtům. Hlavní počítače jsou schopny provozovat četné operační systémy a jevit se tak jako několik počítačů najednou. Design hlavního (mainframe) počítače mají četné systémy se starším kódováním (tzv. legacy systems).