PCI Security Standards Council

ASV

Zkratka pro „Approved Scanning Vendor” (Schválený dodavatel sledování). Společnost schválená ze strany PCI SSC k provádění služeb sledování vnější zranitelnosti.