PCI Security Standards Council

Masking

Metoda utajení segmentu dat při zobrazení. Maskování se používá tam, kde neexistuje provozní požadavek na zobrazení celého čísla karty (PAN).