PCI Security Standards Council

NAT

Zkratka pro „Network Address Translation” (překlad síťové adresy). Též známo jako síťové maskování nebo IP maskování. Změna IP adresy používané v jedné síti na jinou IP adresu známou v síti jiné.