PCI Security Standards Council

Network

Dva nebo více počítačů vzájemně propojených za účelem sdílení zdrojů.