PCI Security Standards Council

NIST

Zkratka pro „National Institute of Standards and Technology.” Federální orgán bez regulační pravomoci spadající pod U.S. Commerce Department's Technology Administration (Technologická správa ministerstva obchodu USA). Jeho posláním je podpora modernizace a konkurenceschopnosti USA formou podporování rozvoje hodnotících technik, standardů a technologie k podpoře ekonomické bezpečnosti a zlepšování kvality života.