PCI Security Standards Council

Non-Consumer Users

Jednotlivci s výjimkou držitelů karet s přístupem k systémovým komponentům, mezi něž patří mimo jiné zaměstnanci, správci a třetí osoby.