PCI Security Standards Council

NTP

Zkratka pro „Network Time Protocol” (síťový časový protokol). Protokol pro synchronizaci hodin počítačových systémů v rámci paketově spínaných datových sítí s variabilně latentními daty.