PCI Security Standards Council

PA-QSA

Zkratka pro „Payment Application Qualified Security Assessor,” společnost schválenou ze strany PCI SSC k provádění hodnocení platebních aplikací proti PA-DSS.