PCI Security Standards Council

Password/Passphrase

Řetězec znaků, který slouží k autentizaci uživatele.