PCI Security Standards Council

PAT

Zkratka pro „Port Address Translation” (překlad portové adresy) a též „network address port translation” (překlad portu síťové adresy). Jedná se o typ NAT, jenž rovněž překládá čísla portů.