PCI Security Standards Council

PDA

Zkratka pro „Personal Data Assistant” (osobní datový asistent) nebo „Personal Digital Assistant” (osobní digitální asistent). Ruční mobilní zařízení se schopnostmi mobilních telefonů, elektronické pošty nebo webového prohlížeče.