PCI Security Standards Council

PIN

Zkratka pro „Personal Identification Number“, osobní identifikační číslo. Tajné číselné heslo známé pouze uživateli a systému, aby mohla proběhnout autentizace uživatele pro daný systém. Uživateli je přístup umožněn pouze tehdy, pokud PIN, který uživatel zadá, odpovídá PINu v systému. Typické PINy se používají pro bankomaty při výběru hotovosti. Další typ kódu PIN se používá v čipových kartách EMV, kde PIN nahrazuje podpis držitele karty.