PCI Security Standards Council

AAA

Zkratka pro „ověření, autorizaci a zúčtování”, tj. Authentication, Authorization, and Accounting. Protokol pro autentizaci uživatele je založený na jeho ověřitelné identitě, pro autorizaci uživatele na základě jeho uživatelských práv a pro zúčtování podle spotřeby zdrojů sítě uživatelem.