PCI Security Standards Council

Protocol

Dohodnutá metoda komunikace používaná v sítích. Specifikace popisující pravidla a procedury, které by počítačové produkty měly dodržovat při provádění aktivit na síti.