PCI Security Standards Council

QSA

Zkratka pro „Qualified Security Assessor” (kvalifikovaný hodnotitel bezpečnosti), společnost schválená PCI SSC, jejímž účelem je provádět hodnocení na místě podle kritérií PCI DSS.