PCI Security Standards Council

RADIOUS

Zkratka pro „Remote Authentication and Dial-in User Service” (uživatelská služba dálkové autentizace a vstupů). Ověřovací a zúčtovací systém. Kontroluje, zda jsou informace, jako například uživatelské jméno a heslo, předávané serveru RADIUS správné, a pak autorizuje přístup do systému.