PCI Security Standards Council

RBAC

Zkratka pro „Role-Based Access Control” (kontrola přístupu založená na rolích). Kontrolní opatření používané k omezení přístupu specifickými autorizovanými uživateli na základě jejich pracovní náplně.