PCI Security Standards Council

Dálkový přístup

Přístup do počítačových sítí ze vzdáleného místa, obvykle z míst mimo sítě. Příkladem technologie dálkového přístupu je VPN (viz VPN - virtual private network, virtuální veřejná síť).