PCI Security Standards Council

Překódování

Proces změny kódovacích klíčů na omezené množství dat, které bude zakódováno stejným klíčem