PCI Security Standards Council

Rootkit

Typ závadného softwaru, který je po instalaci bez autorizace schopen utajit svoji přítomnost a získat administrativní kontrolu nad počítačovým systémem.