PCI Security Standards Council

Router

Hardware nebo software, který propojuje dvě nebo více sítí. Funguje jako třídič a překladač, který vyhledává adresy a předává segmenty informací na příslušná místa určení. Softwarové routery jsou někdy označovány jako brány (gateways).