PCI Security Standards Council

RSA

Algoritmus pro veřejné kódování popsaný roku 1977, autoři Ron Rivest, Adi Shamir a Len Adleman z Massachusetts Institute of Technology (MIT); RSA jsou počáteční písmena jejich příjmení.