PCI Security Standards Council

Bluetooth

Bezdrátový protokol využívající komunikační technologii s blízským dosahem k usnadnění přenosu dat na krátké vzdálenosti mezi dvěma zařízeními.