PCI Security Standards Council

SANS

Zkratka pro „SysAdmin, Audit, Networking and Security,” institut, který poskytuje školení počítačové bezpečnosti s profesionální certifikací. (Viz www.sans.org.)