PCI Security Standards Council

SDLC

Zkratka pro „System Development Life Cycle” (životní cyklus vývoje systému). Fáze vývoje softwarového nebo počítačového systému, k nimž patří plánování, analýza, design, testování a realizace.