PCI Security Standards Council

Secure Wipe

Též „bezpečné vymazání”, programová utilita užívaná k trvalému vymazání specifických souborů z počítačového systému.